samex

ELEX – Vienti-ilmoittaminen sähköisesti

SAM-e ELEX –palvelun avulla vientiyritykset voivat tehdä sähköiset vienti-ilmoituksensa suoraan Tullin ELEX-järjestelmään. Palvelun käyttö on vaivatonta ja oikean sisältöiset vienti-ilmoitukset syntyvät hetkessä.

SAM-e:n käyttöliittymä on jokaiselle viennin ammattilaiselle tuttu ja turvallinen. Käyttöliittymänä on SAD-lomake – oikeat asiat löytyvät oikeista paikoista. Automaattinen tullikoodien tarkistus sekä päivitetyt valuuttakurssit takaavat oikein täytetyt ilmoitukset. Tavararivien automaattinen yhdistely, tullinimikkeiden online-haku sekä tilastoarvojen laskenta tekevät ilmoitusten teon entistäkin helpommaksi.

SAMAPI –rajapinnan avulla integrointi omiin järjestelmiin käy vaivatta. SAM-e voidaan helposti nivoa osaksi vientiyrityksen omia järjestelmiä (esim SAP, Microsoft Dynamics, Nova, ...), joilloin koko vientitullaus sähköistyy alusta loppuun.

Sähköinen asiointi Tulliin on tehty mahdollisimman nopeaksi – kaikilla asiakkailla on käytössä Tullin uusi suora sanoma-asiontikanava. Myös muille toimijoille lähetettävien tietojen välitys onnistuu vaivatta.

Elex – lisäpalvelut

Saapuminen Poistumispaikalle (AREX-ilmoitus)

Saapuminen Poistumispaikalle (arrival at exit) -ilmoitus on annettava kaikesta vientitavarasta sekä jälleenvietävästä tullaamattomasta tavarasta (poikkeuksena maantieliikenne jossa tätä ilmoitusta ei tarvita). Ilmoitus annetaan Tullin ELEX-järjestelmään ja hyväksyvä vastaus Tullilta toimii lähetyksen lastauslupana.

SAM-e ELEX -palvelun kautta voit lähettää Saapuminen Poistumispaikalle -ilmoitukset Tullin ELEX-järjestelmään.

Viennin uudet sähköiset ilmoitukset

Samex oli alkuvuodesta 2012 mukana pilotoimassa Tullin kanssa viennin Sähköisiä Oikaisu ja Mitätöinti -ilmoituksia. Nyt tämä toiminto on meillä jo tuotannossa ja osana SAM-e ELEX -palvelua.

Alustoimitukset

1.1.2011 lähtien muonituksesta on käytetty sanaa alustoimitus. Samaan aikaan lainsäädäntö velvoitti alustoimituksista annettavaksi sähköisen vienti-ilmoituksen. SAM-e ELEX -palvelun avulla voit helposti ja nopeasti lähettää Alustoimitusilmoitukset Tullin Elex-järjestelmään.