samex

NCTS – T-passien ja TIRien luonti

Passitusilmoitukset tulee tehdä sähköisesti Tullin NCTS-järjestelmään. SAM-e NCTS –palvelun avulla niin TIR- kuin T-passienkin avaukset voidaan tehdä helposti ja nopeasti suoraan vienti-ilmoituksen pohjalta, olemassa olevaa tietoa hyödyntäen. Oikean sisältöiset ilmoitukset syntyvät napin painalluksella eikä ylimääräistä manuaalityötä tarvita. Samalla myös varmistutaan että kaikki vientiin liittyvät ilmoitukset ovat samansisältöisiä ja turhilta selvittelytöiltä vältytään.

SAM-e NCTS-palvelusta saa myös TIR-kuljetuksen saateasiakirjan, josta pakollisen MRN:n lisäksi löytyy kaikki tarvittava tieto nopeaan ja sujuvaan lähtötullitoimipaikassa asiointiin.

Mikäli yritys haluaa hyödyntää valtuutetun lähettäjän etuja T-passituksessa tulee sen tehdä passitusilmoitukset EDI-ilmoittajana Tullin NCTS-järjestelmään. SAM-e NCTS-palvelu tarjoaa näiden tekoon helpon ja toimivan ratkaisun.

SAM-e NCTS palvelu sisältää tarvittavan viestiliikenteen operaattorisopimuksen, jolloin koko NCTS-palvelu saadaan käyttöön yhdellä ainoalla sopimuksella. Myös CMR-rahtikirjat voidaan tulostaa suoraan passitusilmoituksesta.

SAM-e NCTS-palvelumme sisältää myös ammattitaitosen asiakaspalvelumme tuen.