samex

Tuontitullaus tänään

12.4.2018, Lahti
Yhteistyössä Hämeen kauppakamarin kanssa

Mitä pitää tietää kun tuodaan tavaraa EU:n ulkopuolelta Suomeen? Mihin kaikkeen tullinimike vaikuttaa ja mitä ovat tullietuudet?

Koulutuspäivän aikana käydään laajasti läpi koko tuontiprosessi tullauksen näkökulmasta. Saat myös ajantasaisen tiedon uuden tullikoodeksin (UTK/UCC) soveltamisesta, muutokset nyt ja tulevaisuudessa.

Ohjelma, klo 09.00 – 16.00
Tuonti
Tuonnin vaiheet, Tulliselvitysmuodot ja -menettelyt
Tullietuudet ja Alkuperä
Yleinen alkuperä, Etuusalkuperä, GSP, REX, Edellytykset tullietuuskohtelulle, Alkuperätodistukset, Tariffikiintiöt ja suspensiot
Tullinimike
Merkitys tuonnissa, nimikkeistö, sitova tariffitieto
Yleisvakuuslupa, Maksunlykkäyslupa, Vakuudet, AEO
Tuonnin tulli-ilmoitukset
Eri asiointitavat, Turvatietoilmoitukset, tulli-ilmoitus, passitus, ATA Carnet
Tullausarvo ja sen määrittäminen
Tullit (polkumyynti/tasoitus/lisä/etuus), valmisteverot ja alv, Tullittomuus
Tuonnin tulli-ilmoituksen sisältö
Tuonnin peruskäsitteet, ilmoituksen sisältö, maksuttomat tavarat, Tullauspäätös
Tuonnin yksinkertaistukset
Yksinkertaistettu tuonti-ilmoitus, Keskitetty tullaus, Oma-aloitteinen määrääminen, EIDR
Tuontirajoitukset ja –kiellot, valvonta
Arkistointi
Unionin tullikoodeksi UTK, sen soveltamisesta aiheutuvat muutokset nyt ja tulevaisuudessa
Tiedonhaku
Kouluttaja Marika Nummila, Samex Solutions Oy

Marikalla on pitkä ja vankaa ydinosaaminen viennin, tuonnin ja tullauksen parissa. Yli 600 henkilöä ja lähes 300 suomalaista yritystä on osallistunut Marikan vetämiin koulutuksiin. Marika saa erinomaista palautetta iloisesta, tehokkaasta ja asiakaslähtöisestä viennin asiantuntijuudestaan.


Ilmoittautuminen, lisätietoa ja hinnat suoraan Hämeen kauppakamarin sivuilta.